Ban chỉ huy Quân sự xã tham gia hội thao năm 2021
Ngày 19/07/2021

tại hội thao, ban chỉ huy quân sự xã đã tham gia dsdaayf đủ các nội dung và đạt kết quả cao

Media/115_DongSon/FolderFunc/202107/Images/20210528-081948-20210719072712-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 42
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác