Đảng bộ xã tổ chức Hội Nghị tập huấn Sổ tay đảng viên điện tử
Ngày 05/01/2022

Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3082199490771-b4c14c2c7daeefdc02c36d8994deb2f0-20220105095053-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3082199496818-272684cabdb4726b2cadcf65a5a4cb34-20220105095053-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 23
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác