ĐÌNH TẦU ĐÔNG SƠN
Ngày 03/07/2020

Đình tầu Đông Sơn ( Đình phù Lưu) là ngôi đình cổ nằm ở xom7 thôn nam Đông sơn Đông Hưng Thái bình là ngôi đình cổ được xây dựng từ thời Lê . Trải qua hơn hai trăm năm lịch sử ngôi đình là nơi hội tụ dân làng là linh hồn của dân làng thờ thần hoàng của làng nhưng cũng là nơi che dấu các chiến sĩ cách mạng. Nơi đây truyền thuyết kể lại là nơi phong thủy. thời vua Gia long. Khâm Sai Chưởng trung quân Bình tây Đại Tướng quân Quận Công người họ Trần Danh chọn nơi đây là điểm trú quân. về sau dân làng tôn trọng khi làm lễ ở đình cũng vào từ đường Trần Danh thắp hương xin làm lễ.vì cho rằng có 1 tướng quân đầu tiên của triều đình  về đóng quân tại đình .Đình Tàu nằm trong quần thể Đình Tàu, Chùa Tàu, nơi nổi tiếng phong thủy. Người sưa kể rằng đay là 2 nơi đầu rồng và mồn rông giặc pháp phải kiếp sợ không giám qua nơi đay vì mỗi lần qua đều bị giết hại .nên là nơi che dấu cách mạng tốt nhất .kiến trúc ngôi đình là mái võng rồng chầu. trải qua các bước thanh trầm của lịch sử ngôi đình chính còn nguyên vẹn vẫn uy nghi vững trãi ,là văn hóa của làng. Hiện nay các cụ già lấy nơi đây làm điển tập dưỡng sinh tăng cường sức khỏe.Cụm di tích chùa Tầu Đình Tầu đang chờ công nhận di tích quốc gia 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan