Hội đồng nhân dân xã Đông Sơn kỳ họp lần thứ 3 khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 20/01/2022

Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124881468749-7d9c54572bbecb02bafe56923f2fcc25-20220120023855-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 24
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác