Sáng 22/11 Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện tại phòng họp Trực tuyến Gác II
Ngày 22/11/2021

 
 
 
 
 
Media/115_DongSon/FolderFunc/202111/Images/18cd08ac5dca9694cfdb-20211122022505-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202111/Images/ddf2a1a7f4c13f9f66d0-20211122022605-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202111/Images/b8e22ca3fec4359a6cd5-20211122022605-e.jpg

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 27
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác