1. Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Công Thính

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0977229286

  1. Ủy ban nhân dân
   • Phạm Đăng Ngạc

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0987085137

   • Phạm Văn Tuyên

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0982624286

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Vũ Công Nam

     Chức vụ: Công chức Tư Pháp- Hộ tịch

     SĐT: 0986488602

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Phí Thị Hương

      Chức vụ: Công chức LĐ-TBXH

      SĐT: 0903484366

     1. Công an xã
      • Nguyễn Huy Hoàng

       Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

       SĐT: 0869936777

      • Vũ Duy Mạnh

       Chức vụ: Trưởng Công an xã

       SĐT: 0386993456

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Bùi Thọ Quân

       Chức vụ: Công chức địa chính, NN, MT

       SĐT: 0984716958

      • Phạm Thị Dịu

       Chức vụ: Công chức GT_TL_CT

       SĐT: 0326146026

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Bùi Xuân Ổn

       Chức vụ: Văn phòng UBND, Nội vụ, thủ quỹ

       SĐT: 0975119178

     4. Phòng tài chính - kế toán
      • Bùi Thị Nga

       Chức vụ: Công chức Tài Chính- Kế toán

       SĐT: 0984104029

     5. BCH quân sự xã
      • Bùi Thọ Dũng

       Chức vụ: Phó chỉ huy Quân sự xã

       SĐT: 0969236955

     6. Trạm y tế xã
      • Phạm Thị Phương Mai

       Chức vụ: Trạm trưởng

       SĐT: 0387762307

      • Phạm Thị Thanh Thủy

       Chức vụ: Nhân viên

       SĐT: 0379855556

      • Trần Thị Thư

       Chức vụ: Nhân viên

       SĐT: 0393723773

      • Phạm Thị Diễm

       Chức vụ: Nhân viên

       SĐT: 0383338667

      • Bùi Thị Thao

       Chức vụ: Nhân viên

       SĐT: 0974092686

   2. Thôn Bắc
    • Ông Bùi Tiến Chính

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0987417565

    • Ông Đặng Hữu Quân

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0394899403

    1. Thôn Trung
     • Ông Nguyễn Đức Côn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0357963099

     • Ông Lã Quý Trung

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0374645011

    2. Thôn Đông
     • Ông Bùi Thọ Định

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0394630613

     • Ông Mai Đình Trung

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0377594628

    3. Thôn Tân Sơn
     • Ông Phạm Văn Trì

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0977767008

     • Ông Ngô Văn Dương

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0352893273

    4. Thôn Nam
     • Ông Trần Danh Oai

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0392188919

     • Ông Bùi Thọ Hạnh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0397234982