Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí trao quà tết cho hộ chính sách xã
Ngày 20/01/2022

Ngày 14 tháng UBND xã Phối hợp với đại diện Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí trao 150 xuất quà tết cho hộ chính sách xã với trị giá 150 triệu đồng

Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124761483007-775a7ceee573228ff79a66e94b98b89c-20220120015730-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820469354-a5cfee9702c634b79e871a41c8d9d839-20220120023219-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820486060-68df7c22c713826d93270f9457573f34-20220120023219-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820497540-6427b637fc74048b304ab901938479f3-20220120023219-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820523346-d6114dfe5902e14bcefce23ee857c168-20220120023219-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820560785-9ddacc574fec48cc280c2757d7ec20fe-20220120023219-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820570531-4721b2fc03f3c9450cdb545ef1a52a89-20220120023219-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820719487-98d4b82057aea390574568cec8d1f6bd-20220120023218-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820715202-439b784853e3e4aed4705ad3cd7e5bb2-20220120023218-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820715201-d064260dac00a8c6874f803b786b7011-20220120023219-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820714157-ad85d0605702c5db6260070605baac77-20220120023218-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820714156-2124ef80f1f23bcbbeb6645f3585a7e7-20220120023220-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820712234-6895239791b0e4c41b631f8d74a5b8e1-20220120023218-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820703983-db01a7ab648ce00cfb0cedf5407427ec-20220120023218-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820675510-1a576854a221d5073d041ef2d5ccb8cb-20220120023220-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820654345-e05728abb8031f86206172f717baef90-20220120023218-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820620649-0940831ce3b2accc73abb3cb5b51f6e8-20220120023218-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820611752-a67f81ec299b352ba895c6a5872821ce-20220120023221-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820605655-6453e22234007090b69ea4b99dbe8ceb-20220120023220-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820586952-edf03317657504d964c5fcb756ba548a-20220120023218-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3124820448887-df09e2ef544b486fe9e4bf4565305e69-20220120023218-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 23
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác