UBND xã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua 2021
Ngày 20/01/2022

UBND xã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua 2021 phát động phong trào thi đua năm 2022. Triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT tết Nguyên đán Nhâm Dần

Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3108399595554-92c88e59ded19ac02aab31d31260b6ae-20220120015602-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3108399582703-f204dc2a411fa6adb2df1201bb35877d-20220120015602-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3108399563382-85816bec73f8fd9ba54538656aa2858e-20220120015601-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3108399549962-503450b603022e2d5df8238291e9c261-20220120015601-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3108399539085-101f9e445fc0572c835a5c14c5a2c069-20220120015601-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3108399519257-7c18a9bead12be23aa09ff736d7eb853-20220120015602-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3108399458381-0a85b16fe1905c69b721192dbc22f3e1-20220120015601-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3108399443252-932c7a0dac1ede6ccf6f2e8b33bb359f-20220120015602-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3108399427854-e7de7e9588a8921a14e068f7b7a93098-20220120015602-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3108399417400-6a18b49b82dcb6030eb53a0a2ab68136-20220120015602-e.jpg
Media/115_DongSon/FolderFunc/202201/Images/z3108399417399-8d934da9e8085ff5608b0ec2e5b7b8ef-20220120015601-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 28
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác